close

เอชไอวี

กรุงเทพ ตรวจเอชไอวี ได้ที่ไหนบ้าง ?

กรุงเทพ ตรวจเอชไอวี ได้ที่ไหนบ้าง

เอชไอวี (Human Immunodeficiency Virus) เป็นไวรัสที่ทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และมีโอกาสป่วยเป็นโรคต่างๆ ได้ง่ายขึ้น เอชไอวี สามารถแพร่เชื้อได้ 3 ทางหลักๆ ได้แก่ ทางเพศสัมพันธ์ ทางเลือด และจากมารดาสู่ลูกระหว่างตั้งครรภ์ การคลอดบุตร หรือการให้นมบุตร การตรวจเอชไอวี เป็นวิธีเดียวที่จะรู้แน่ชัดว่าตนเองติดเชื้อหรือไม่ ในบทความนี้ จะกล่าวถึงในจังหวัด กรุงเทพ ตรวจเอชไอวี ได้ที่ไหนบ้าง ? ซึ่งมีให้บริการที่หลากหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลของเอกชน คลินิกนิรนาม และคลินิกเฉพาะทางต่างๆ

การตรวจเอชไอวี คืออะไร ?

การตรวจเอชไอวี (HIV TEST) คือ การตรวจหาการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ซึ่งเป็นไวรัสที่ทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย การตรวจเอชไอวีมีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย มีพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ เช่น การใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น มีประวัติสัมผัสเลือด หรือสารคัดหลั่งจากผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี การตรวจเอชไอวีในปัจจุบัน นิยมตรวจจากเลือด ซึ่งมีทั้งหมด 5 แบบ ได้แก่

 1. การตรวจแบบ Anti-HIV 
 2. การตรวจแบบ NAT (Nucleic Acid Testing) 
 3. การตรวจแบบ HIV Ag/Ab combination assay
 4. การตรวจแบบ p24 (HIV p24 antigen testing)
 5. การตรวจแบบ HIV self test

ตรวจเอชไอวี มีประโยชน์อย่างไร?

ตรวจเอชไอวี มี ประโยชน์อย่างไร
 • วินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี การตรวจเอชไอวีเป็นวิธีเดียวที่จะช่วยยืนยันได้ว่าบุคคลใดติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่ การตรวจเอชไอวีจะช่วยให้ผู้ติดเชื้อสามารถรับการรักษาได้อย่างทันท่วงที และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในผู้อื่นได้
 • วางแผนการรักษาและติดตามผลการรักษา ผลการตรวจเอชไอวีจะมีความสำคัญต่อการรักษาเอชไอวี ผู้ติดเชื้อเอชไอวีจำเป็นต้องได้รับการตรวจเอชไอวีเป็นประจำ เพื่อติดตามผลการรักษา ปรับการรักษาให้เหมาะสมกับสภาพร่างกาย และระดับไวรัส
 • ป้องกันการแพร่การจายเชื้อเอชไอวี ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอ สามารถมีระดับไวรัสในเลือดต่ำจนไม่สามารถตรวจพบได้ (Undetectable viral load) ระดับไวรัสที่ต่ำลงจะช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อเอชไอวีแพร่กระจายไปยังผู้อื่นได้
 • ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคฉวยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคฉวยโอกาส ซึ่งเป็นโรคที่มักพบในผู้ป่วยเอดส์ การตรวจเอชไอวีจะช่วยให้ผู้ติดเชื้อสามารถรับการรักษาได้อย่างทันท่วงที และลดความเสี่ยงในการเกิดโรคฉวยโอกาสได้
 • ลดความวิตกกังวล ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี อาจเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี การตรวจเอชไอวีจะช่วยให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสามารถคลายความวิตกกังวลได้

ผู้ที่ควรตรวจเอชไอวี

 • ผู้ที่ต้องการทราบสถานะของตนเอง
 • ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี เช่น มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน
 • ผู้ที่มีคู่นอนหลายคน
 • ผู้ที่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น
 • ผู้ที่มีคู่นอนติดเชื้อเอชไอวี
 • ผู้ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
 • ผู้ที่วางแผนมีครอบครัว

รวมสถานที่ในจังหวัด กรุงเทพ ตรวจเอชไอวี

รวมสถานที่ในจังหวัด กรุงเทพ ตรวจเอชไอวี

การตรวจเอชไอวีในกรุงเทพ สามารถตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐ เอกชน คลินิกนิรนาม รวมถึงคลินิกเฉพาะทางต่างๆ ดังต่อไปนี้

กรุงเทพ ตรวจเอชไอวี ที่ คลินิกนิรนาม

“ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย” พัฒนาองค์ความรู้กระบวนวิธีและบริการที่เกี่ยวกับเอดส์ ทั้งด้านการแพทย์และสังคม ซึ่งเหมาะสมจำเป็นสำหรับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมไทย โดยอาศัยขบวนการวิจัย และโครงการนำร่องที่กระทำอย่างเป็นระบบ เป็นที่ปรึกษา และถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ทำให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนของประเทศและประเทศในภูมิภาคร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อลดผลกระทบอันเกิดจากเอดส์

 • 104 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 • Telephone 022516711-5
 • Email aids@trcarc.org
 • Web https://th.trcarc.org

HIV-NAT

HIV-NAT อยู่ในสังกัดศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทยในกรุงเทพฯ ประเทศไทย ร่วมกับสถาบันเคอร์บีด้านการติดเชื้อและภูมิคุ้มกันในสังคมในซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย และกับสถาบันอัมสเตอร์ดัมเพื่อสุขภาพและการพัฒนาระดับโลกในอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539

 • 104 ถ. ราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 • Telephone 02 652 3040
 • Email webmaster@hivnat.org
 • Web https://www.hivnat.org/

โรงพยาบาลรามาธิบดี

 • 270 ถ. พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • Telephone 081-4959156
 • Email laor_chumla@hotmail.com
 • Web https://www.rama.mahidol.ac.th/

Glove Clinic

ให้บริการด้านสุขภาพทางเพศพร้อมด้วยทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ในงานด้านนี้อย่างยาวนาน เราให้การบริการทางการแพทย์ที่ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพทั่วไป, การตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทุกชนิดรวมถึงเชื้อเอชไอวี รวมถึงการให้การรักษาและการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

 • ที่อยู่ 294/1 อาคารเอเชีย (ขั้น 11 unit K) ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ
 • Telephone 0924149254
 • Email info@gloveclinic.com
 • Web https://gloveclinic.com

PULSE Clinic

เป็นองค์กรระหว่างประเทศชั้นนำในด้านการดูแลสุขภาพทั่วไปที่ทันสมัยและการวิจัยระดับโลกที่ครอบคลุม ในขณะเดียวกันก็อำนวยความสะดวกในสภาพแวดล้อม PULSE Social Enterprise ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนผู้คนให้มีชีวิตที่มีความสุข สุขภาพดี และภูมิใจในวิถีชีวิตทางเพศของพวกเขา ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครและมาจากไหน

 • 10/1 ซ. สุขุมวิท 13 Khlong Tan Nuea, เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
 • Telephone 0959156385
 • Email info.bkk@pulse-clinic.com
 • Web https://www.pulse-clinic.com

PSK Clinic

PSK Clinic คลินิกสุขภาพทางเพศ บริการตรวจรักษาและให้คำปรึกษา ดูแลโดยแพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้าน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ “เราต้องการเป็นมากกว่าคลินิกสุขภาพทางเพศ ทุกคนสามารถเข้ามาปรึกษาและรับคำแนะนำ ทั้งปัญหาสุขภาพ หรือปัญหาทางด้านสุขภาวะทางใจ

 • ที่อยู่ Move Amaze ชั้น 4, 24/25 ซอยลาดพร้าว 19, แขวงจอมพล, เขตจตุจักร, กรุงเทพ, 10900
 • Telephone 0959494142
 • Email pskclinicbkk@gmail.com
 • Web https://www.facebook.com/pskclinicbkk

คลินิกชุมชนสีลม

คลินิกชุมชนสีลม (Silom Community Clinic) เปิดทำการครั้งแรกในปลายปี 2548 เพื่อเป็นศูนย์บริการสาธารณสุขเฉพาะทางสำหรับการแก้ปัญหาการระบาดของเชื้อเอชไอวีอันเป็นภาระหนักในกลุ่มเกย์ ชายมีเพศสัมพันธ์กับทั้งสองเพศ ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) และกะเทย สาวประเภทสอง และหญิงข้ามเพศ (TGW) 

 • ชั้น 12 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • Telephone 026446290
 • Email silomclinictm@gmail.com
 • Web http://www.silomclinic.in.th

Pribta Clinic

พริบตาคลินิก มุ่งเน้นการให้บริการสุขภาพทางเพศ ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาวะทางเพศกว่า 30 ปี และเจ้าหน้าที่ให้การปรึกษาที่เข้าใจในวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ให้บริการ ประกอบกับห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์ครบครัน พริบตาคลินิกมุ่งหวังที่จะให้บริการสุขภาพทางเพศแบบครบวงจร แก่ทุกกลุ่มประชากร โดยปราศจากการตีตราและเลือกปฏิบัติ

 • อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 11 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กทม. 10330
 • Telephone 021605372
 • Email Pribtaclinic@ihri.org
 • Web https://ihri.org/th/pribta/

กรุงเทพ ตรวจเอชไอวี ที่ Tangerine

Tangerine

ศูนย์สุขภาพชุมชนแทนเจอรีน หรือที่รู้จักกันในชื่อ คลินิกแทนเจอรีน ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2558 เป็นคลินิกสุขภาพเฉพาะทางสำหรับคนข้ามเพศแบบครบวงจร โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเป็นคนข้ามเพศที่มีความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี การบริการที่ครอบคลุมของเรามีตั้งแต่การผ่าตัดแปลงเพศ การให้การปรึกษา การตรวจคัดกรองและรักษาเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 11 (โซนออฟฟิศ) ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กทม. 10330
 • Telephone 021605372
 • Email tangerineclinic@ihri.org
 • Web https://ihri.org/th/tangerine/

BUDDY CU Clinic

BUDDY CU Clinic โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้บริการสำหรับวัยรุ่น15ถึง24ปีเท่านั้น!!!!!!!! – ตรวจรักษาเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ – ตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตัวเอง จากการเจาะเลือดปลายนิ้ว (Insti), ด้วยสารน้ำจากช่องปาก (Oral test) – ยาป้องกันเอชไอวี (PrEP), ยาป้องกันเอชไอวีแบบฉุกเฉิน (PEP) – ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 • อาคาร สธ. ชั้น 12 รพ.จุฬาลงกรณ์ 1873 ถ. พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
 • Telephone 063 393 5230
 • Email buddycuclinic@gmail.com

BRO Health Center

องค์กรบางกอกเรนโบว์ (BRO) เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงหาผลกำไร (Non Profit Organization) เลขที่5876 เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม 2545 โดยกลุ่มอาสาสมัคร นักวิชาการและสื่อมวลชนที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชน สุขภาพ และ HIV/AIDS เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส HIV และช่วยเหลือผู้ป่วย AIDS

 • 1511/28 ซอยข้างโรงหนังพหลโยธิน ทางเข้า 39 ซาวน่า ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม.10400
 • Telephone 022361555, 0890391918
 • Email nikornthai@yahoo.com
 • Web www.bangkokrainbow.org

SWING สะพานควาย

มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการสวิง (Service Workers in Group Foundation) มีเป้าหมาย คือ ช่วยเพื่อนๆ พนักงานขายบริการทางเพศที่เป็นผู้ชายให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพอนามัย โดยนำถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่นไปมอบให้ เพราะเป็นสิ่งจำเป็นมากที่จะช่วยให้พนักงานบริการชายทำงานได้อย่างปลอดภัย รวมถึงมีคลินิกให้บริการตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานบริการด้วย

 • 1417 31 ประดิพัทธ์ แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 • Telephone 021150251
 • Email swing.saphankhwai@gmail.com
 • Web https://www.facebook.com/swing.thailand.1/

SWING สีลม

มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการสวิง (Service Workers in Group Foundation) มีเป้าหมาย คือ ช่วยเพื่อนๆ พนักงานขายบริการทางเพศที่เป็นผู้ชายให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพอนามัย โดยนำถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่นไปมอบให้ เพราะเป็นสิ่งจำเป็นมากที่จะช่วยให้พนักงานบริการชายทำงานได้อย่างปลอดภัย รวมถึงมีคลินิกให้บริการตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานบริการด้วย

 • อาคารเลขที่ 3 ชั้น 5 ซอยพัฒษ์พงศ์ 1 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 • Telephone 02-632-9501
 • Email phittiphat@gmail.com
 • Web https://www.facebook.com/swing.thailand.1/

คลินิกรักษ์เพื่อนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

คลินิกรักษ์เพื่อนคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นคลินิกพิเศษสำหรับชายรักชาย (MSM) และสาวประเภทสอง (TG) บริการตรวจเอชไอวี แบบรู้ผลภายในวันที่มาตรวจ ตรวจคัดกรองซิฟิลิส ให้บริการแบบ one stop service โดยผู้ให้การปรึกษาคนเดียวกันทั้งก่อนตรวจและหลังตรวจ

ฟ้าสีรุ้ง รามคำแหง

ฟ้าสีรุ้งรามคำแหง มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ LGBTIQN+ โดยการสร้างความตระหนักถึงสิทธิ ศักดิ์ศรี และการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทียมและยั่งยืน มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลหลังการตรวจ เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษา ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ใช้เวลาไม่นาน

 • 1 และ 3 ซ.รามคำแหง 97/2 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม.
 • Telephone 02-731-6532-3 (ต่อ 102)
 • Email chayapa.c@rsat.info
 • Web https://www.rsat.info

กรุงเทพ ตรวจเอชไอวี ที่ Safe Clinic

Safe Clinic

Safe Clinic ให้บริการคุณด้วยทีมแพทย์ผู้เชียวชาญทางด้าน HIV และทีมงานที่มีความชำนาญโดยเฉพาะ มีบริการที่ครอบคลุม ทั้งการป้องกัน การรักษา HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สามารถเข้ารับบริการได้ทั้ง walk-in และนัดหมายล่วงหน้า เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้ารับบริการ

 • ห้อง 314 ชั้น 3 อาคารไทมส์ สแควร์ ถนนสุขุมวิท แขวง คลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
 • Telephone 083-534-4555
 • Email team@bangkoksafeclinic.com
 • Web https://www.bangkoksafeclinic.com

กรุงเทพ ตรวจเอชไอวี ขั้นตอนเป็นอย่างไร?

 1. ก่อนตรวจเอชไอวี ไม่จำเป็นต้องงดอาหารหรือน้ำ
 2. เจ้าหน้าที่จะซักประวัติเพื่อประเมินความเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวี อาจรวมถึงให้คำแนะนำต่างๆ
 3. เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจเอชไอวีจากการเจาะเลือด เป็นการเจาะเลือดบริเวณข้อพับแขน
 4. เจ้าหน้าที่จะนัดวันมาฟังผลอีกครั้ง ซึ่งระยะเวลาในการแจ้งผลขึ้นอยู่กับสถานพยาบาลนั้นๆ
  • ผลลบ หมายถึง ไม่พบเชื้อเอชไอวี
  • ผลบวก หมายถึง พบเชื้อเอชไอวี

อ่านบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

การตรวจเอชไอวี เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวี เช่น ผู้ที่ร่วมเพศโดยไม่ป้องกัน ผู้ที่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน หรือผู้ที่สัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งที่มีเชื้อเอชไอวี การตรวจเอชไอวีตั้งแต่ระยะแรกๆ จะช่วยให้สามารถรับการรักษาได้ทันท่วงที สามารถมีชีวิตที่ยืนยาว และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

read more

ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับเอชไอวี

ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับเอชไอวี
ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับเอชไอวี (Human Immunodeficiency Virus) เป็นไวรัสที่โจมตีระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย และในที่สุดหากไม่ได้รับการรักษาก็จะนำไปสู่โรคเอดส์ และทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงอย่างมาก ทำให้มีโอกาสในการติดเชื้ออื่น ๆ ที่เข้ามาแทรกซ้อนจนกลายเป็นโรคร้าย อย่างวัณโรคหรือมะเร็ง “เอชไอวี” จึงเป็นปัญหาสุขภาพระดับโลก ที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนนับล้านทั่วโลก
read more

ถุงยางอนามัย สวมเถอะ! เรื่องจำเป็น

ถุงยางอนามัย สวมเถอะ! เรื่องจำเป็น
ถุงยางอนามัย เป็นอุปกรณ์คุมกำเนิดที่ใช้ในการมีเพศสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STIs) และการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ มักทำจากน้ำยางยูรีเทน โพลีไอโซพรีน หรือหนังแกะที่ออกแบบมา เพื่อให้ครอบคลุมองคชาต หากใช้อย่างถูกต้อง และเป็นประจำสม่ำเสมอ ถุงยางอนามัยคือหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ ถุงยางอนามัยมีจำหน่ายอยู่ทั่วไปในร้านขายยา ร้านขายของชำ และออนไลน์ มีให้เลือกหลายขนาด สี และพื้นผิว เพื่อให้เหมาะกับความชอบส่วนบุคคล
read more

เอชไอวีและภาวะซึมเศร้า อยู่กับมันอย่างไร

อยู่ร่วมกับเชื้อ เอชไอวีและภาวะซึมเศร้า อย่างไร
การมีชีวิตอยู่กับเชื้อไวรัส เอชไอวีและภาวะซึมเศร้า นั้นเป็นสิ่งที่มีความท้าทายกับผู้ป่วยได้ แต่ก็มีกลยุทธ์ในการจัดการภาวะทั้งสองนี้ที่ช่วยให้ผู้ป่วยเอชไอวีและโรคซึมเศร้าใช้ชีวิตได้ดียิ่งขึ้น บทความนี้จะกล่าวถึงสาเหตุ และผลกระทบของภาวะซึมเศร้าที่เกี่ยวข้องกับไวรัสเอชไอวี กลยุทธ์ในการจัดการโรคทั้งสอง และความสำคัญของการได้รับความช่วยเหลือ และการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
read more

เรื่องที่มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคเอดส์ และผู้ติดเชื้อ HIV

เรื่องเข้าใจผิดเอชไอวีและเอดส์
ถึงแม้ว่าโรคเอดส์ และเชื้อเอชไอวี ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจะมีมานานมากแล้ว แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังมีความรู้ความเข้าใจผิด ๆ เกี่ยวโรคเอดส์ และเชื้อเอชไอวี ทำให้ปัจจุบันต้องมีการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับโรคเอดส์ และเชื้อเอชไอวี หรือการเผยแพร่ความรู้ใหม่ ๆ อยู่อย่างต่อเนื่อง เอชไอวี คืออะไร เชื้อเอชไอวี (Human Immunodeficiency Virus) คือ ไวรัสที่จะเข้าไปกัดกินทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาว ทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคเอดส์ คืออะไร เอดส์
read more

ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับการตรวจ HIV ในปัจจุบัน

เป็นที่ทราบกันดีว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่ยังไม่สามารถคิดค้นวิธีการรักษาให้หายขาดได้ นั่นก็คือ เชื้อเอชไอวี (HIV : Human Immunodeficiency Virus) ที่ส่งผลต่อภูมิคุ้มกันของร่างกายผู้ติดเชื้อลดลง ทำให้ไม่สามารถต่อสู้กับเชื้อโรคต่าง ๆ ที่เข้าสู่ร่างกายได้ เป็นสาเหตุของการเกิดโรคฉวยโอกาสต่าง ๆ ได้ง่ายมากกว่าปกติ อีกทั้งหากไม่เข้ารับการรักษาอย่างรวดเร็วแล้ว จะส่งผลต่อร่างกายทำให้เข้าสู่ระยะรุนแรงที่หลายคนรู้จักกันดีในชื่อว่า ระยะเอดส์ นั่นเอง

ด้วยความเชื่อและความเข้าใจผิดที่ได้ส่งต่อกันมา เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้หลายคนไม่กล้าที่จะ ตรวจ HIV เพื่อเพิ่มการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากเอชไอวีเท่าที่ควร ซึ่งมีแง่มุมต่อผู้ป่วยเอชไอวีในทางลบ จนส่งผลต่อการเลือกปฏิบัติไปจนถึงการตีตราผู้ป่วย นำมาสู่ความกลัว ไม่กล้า ไม่ต้องการถูกมองว่าเป็นผู้ที่น่ารังเกียจของสังคม จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า การตรวจ HIV กลายเป็นทางเลือกที่หลายคนไม่กล้าปรึกษาแพทย์โดยตรง ทั้งที่ตนมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีสูงก็ตาม

ในบทความนี้เราได้รวบรวมคำตอบของทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับการตรวจ HIV ที่คัดสรรมาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วว่า พบคำถามเหล่านี้บ่อยครั้งจากหลากหลายแหล่ง รวมไปถึงความเข้าใจผิด ๆ ที่ต้องการให้ผู้คนทั่วไปเข้าใจไปในทิศทางถูกต้อง และเปลี่ยนทัศนคติต่อการตรวจ HIV การป้องกัน HIV การรักษา HIV ไปจนถึงการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นหลังจากทราบผลการตรวจ HIV ว่าติดเชื้อเอชไอวี ทั้งหมดนี้จะให้ความรู้และไขข้อข้องใจได้ครบถ้วนมากน้อยแค่ไหน ไปติดตามในเนื้อหากันได้เลย

ทำไมเราควรตรวจ HIV?

ไม่ว่าโรคใดย่อมส่งผลเสียต่อร่างกายทั้งสิ้น ไม่เว้นแม้แต่ เอชไอวี ที่เรากำลังกล่าวถึงในบทความนี้ หากทราบสถานะได้เร็วมากเท่าไหร่ โอกาสในการรักษาไม่ให้ลุกลามไปสู่ระยะรุนแรงก็มากด้วยเช่นกัน ดังนั้นการตรวจ HIV จึงเป็นทางเลือกในการป้องกันที่สำคัญไม่แพ้การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ทั้งยังเป็นการเพิ่มการตระหนักถึงการดูแลตนเองและคู่ของคุณร่วมด้วย เพราะไม่ว่าอย่างไรการติดเชื้อเอชไอวีอาจเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย บางรายมีเชื้อเอชไอวีในร่างกายแต่ไม่รู้ตัวว่าตนติดเชื้อ ประกอบกับโดยทั่วไปแล้วผู้ติดเชื้อเอชไอวีจะไม่แสดงอาการให้เห็นได้ชัดเจน จนในที่สุดอาการก็ลุกลามไปสู่ระยะรุนแรง ทำให้ไม่สามารถรับมือกับอาการแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้ดีเท่าที่ควร ด้วยสาเหตุเหล่านี้เองทำให้การตรวจ HIV เป็นสิ่งที่จำเป็นและควรทำอย่างยิ่งในทุก ๆ ปีเช่นเดียวกับการตรวจสุขภาพประจำปีนั่นเอง

ตรวจ HIV มีค่าใช้จ่ายแพงไหม?

ปัจจุบัน การตรวจ HIV เป็นเรื่องที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้สิทธิการตรวจ HIV เป็นหนึ่งในสิทธิของประชาชนไทยภายใต้หลักสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งเข้ารับการตรวจได้ฟรี 2 ครั้ง/ปี ภายในสถานพยาบาลที่มีสิทธิทั่วประเทศ หรือเลือกเข้ารับการตรวจ HIV ในคลีนิกนิรนาม และคลินิกเฉพาะทางโดยตรง หากต้องการความเป็นส่วนตัว ไม่ต้องการเผยข้อมูลส่วนตัว สามารถเลือกได้ตามความสะดวกของแต่ละบุคคลได้เช่นเดียวกัน โดยค่าใช้จ่ายของแต่ละแห่งอาจแตกต่างกันไป แนะนำให้สอบถามก่อนตัดสินใจเลือกเข้ารับการตรวจ HIV จึงจะดีที่สุด

จะทราบได้อย่างไรว่าควรตรวจ HIV?

ข้อสงสัยนี้จัดว่าเป็นคำถามที่พบได้บ่อยในทุก ๆ คน เนื่องจากการตรวจ HIV เป็นเรื่องใหญ่สำหรับใครหลายคน ด้วยความที่ว่าไม่มั่นใจว่าตนเองนั้นมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือไม่ ตลอดจนมองว่าการตรวจ HIV ควรเข้ารับการตรวจเมื่อจำเป็นเท่านั้น อย่างไรก็ตามหากคุณคือหนึ่งในผู้ที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงดังต่อไปนี้ ควรเข้ารับการตรวจพร้อมทั้งปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

ผู้ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ หรือ ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์โดยขาดสติ
ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้สวมถุงยางอนามัย
ผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ 
ผู้ที่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับบุคคลอื่น
หญิงตั้งครรภ์
ผู้ป่วยวัณโรค

การตรวจ HIV ใช้เวลานานหรือไม่จึงจะทราบผล?

ระยะเวลาในการตรวจ HIV จะขึ้นอยู่กับวิธีการตรวจที่เลือกใช้ หากเป็นการตรวจโดยสถานพยาบาลทั่วไปด้วยวิธีการตรวจที่นิยมใช้หลัก ๆ ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ระยะเวลาทราบผลได้เร็วที่สุดใน 1 ชั่วโมง แต่อย่างไรก็ตามหากต้องการระยะเวลาที่แน่นอน แนะนำให้ปรึกษากับสถานพยาบาลนั้น ๆ เพื่อสอบถามโดยตรงจึงจะดีที่สุด ทั้งนี้ส่วนใหญ่แล้วการตรวจ HIV จะพิจารณาจากระยะความเสี่ยงต่อการติดเชื้อครั้งล่าสุด ดังนั้นการให้ข้อมูลโดยละเอียดต่อแพทย์ถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อการพิจารณาวิธีการตรวจด้วยเช่นกัน เพื่อประสิทธิภาพการตรวจที่แม่นยำและระยะเวลาในการทราบผลที่เหมาะสม จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์โดยตรงก่อนตรวจ HIV นั่นเอง

หลังจากตรวจ HIV แล้วทราบผลว่าติดเชื้อเอชไอวีควรทำอย่างไร?

สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้หลังจากเข้ารับการตรวจ HIV นั่นก็คือผลการตรวจที่มีอยู่ 2 รูปแบบ ได้แก่ ไม่ติดเชื้อเอชไอวีและติดเชื้อเอชไอวี ในกรณีที่ได้รับผลการตรวจจากเจ้าหน้าที่ว่าคุณมีเชื้อเอชไอวีในร่างกาย เจ้าหน้าที่ซึ่งได้ผ่านการอบรมมาอย่างเป็นทางการแล้ว จะให้คำแนะนำกับคุณและเปิดโอกาสให้คุณได้ปรึกษาเกี่ยวกับการรักษา การรับมือด้านการดูแลตนเอง ตลอดจนการชี้แจงต่อคนในครอบครัวให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้คุณควรตั้งสติให้ได้มากที่สุดโดยเปิดใจรับฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ พร้อมกับนั้นควรปฏิบัติตามข้อแนะนำต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้คุณเข้าสู่กระบวนการรักษาเอชไอวีได้อย่างเหมาะสม ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติอย่างคนทั่วไป รวมถึงควรตระหนักไว้เสมอว่าการป้องกันตนเองไม่ให้แพร่เชื้อเอชไอวีไปสู่บุคคลอื่น คือสิ่งควรทำอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตหลังจากนี้ ควบคู่ไปกับการดูแลตนเองและการรักษาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งหมดนี้เป็นข้อสงสัยเกี่ยวกับการตรวจ HIV ที่จัดอันดับว่าเป็นคำถามที่พบได้บ่อยมากที่สุด เชื่อว่าหากเพื่อน ๆ ได้อ่านทำความเข้าใจทั้งหมดนี้ จะมีความรู้ที่ถูกต้องตลอดจนเข้าใจมากยิ่งขึ้น เพื่อตัดสินใจก่อนเข้ารับการตรวจ HIV การเตรียมตัวก่อนตรวจ HIV รวมถึงการรับมือต่อผลการตรวจที่ตามมาได้เป็นอย่างดี หากใครที่มีข้อสงสัยนอกเหนือจากเนื้อหาในบทความนี้ แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง เพื่อรับคำแนะนำที่ตรงประเด็นและเป็นประโยชน์ ซึ่งปัจจุบันมีสถานพยาบาลให้บริการทั่วประเทศทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน คลินิก มูลนิธิ ฯลฯ

อ่านบทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจที่นี่

read more

การตรวจเอชไอวีในสถานพยาบาลกับการตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง ต่างกันอย่างไร?

แน่นอนว่าการตรวจเอชไอวีด้วยชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง เป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ช่วยให้ผู้คนเข้าถึงการตรวจได้สะดวกมากยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นเพียงการตรวจคัดกรองเท่านั้น ซึ่งอาจจะต้องเข้ารับการตรวจยืนยันจากสถานพยาบาลอีกครั้ง โดยความแตกต่างที่เห็นได้ชัดคือ ขั้นตอนการตรวจ หากเข้ารับการตรวจจากแพทย์ผู้ตรวจจะได้รับคำปรึกษาและสอบถามความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อพิจารณารูปแบบการตรวจให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากกว่านั่นเอง ในส่วนของการใช้ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง ผู้ตรวจจะต้องทำการตรวจด้วยตนเอง จึงอาจมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะจากความผิดพลาดหรือความไม่สมบูรณ์ของชุดตรวจ ทำไมการตรวจเอชไอวีเป็นประจำจึงเป็นเรื่องที่ง่ายและดีต่อตนเอง การตรวจเอชไอวีในปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงที่โรคเอดส์เกิดขึ้นครั้งแรกในโลก ปฏิเสธไม่ได้ว่าเวลาที่ผ่านไปการคิดค้นแนวทางการรักษาให้หายขาดยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง จนในที่สุดวงการแพทย์สามารถรักษาให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเชื้อได้อย่างปกติ ทั้งนี้ยังมีการคิดค้นชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้ที่มีความเสี่ยงเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้ง่ายในราคาที่จับต้องได้ มีการออกแบบให้ใช้งานได้สะดวกเข้าใจง่าย ดังนั้นการตรวจเอชไอวีเป็นประจำจึงส่งผลดีต่อการป้องกันที่ดีที่สุด กรณีที่พบเชื้อเร็วก็ส่งผลดีต่อการรักษาที่เร็วด้วยเช่นกัน ตลอดจนเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่คู่นอนหรือบุคคลอื่นได้อีกด้วย ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง INSTI หนึ่งในชุดตรวจที่ได้มาตรฐานระดับโลก
read more

ความก้าวหน้าของชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองในปัจจุบัน

กว่า 40 ปีผ่านมาที่เชื้อไวรัสเอชไอวีได้ถูกค้นพบครั้งแรกในโลก เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2524 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้แพร่กระจายสู่ประชากรทั่วโลก ซึ่งในขณะนั้นรู้จักกันอย่างแพร่หลายในชื่อ “โรคเอดส์” ถือว่าเป็นโรคที่ส่งผลร้ายแรงและนำไปสู่การเสียชีวิตในที่สุด แต่การวิจัยและการพัฒนาด้านการแพทย์ได้ทำการศึกษาเพิ่มเติมอย่างละเอียด จึงทำให้มีแนวทางการรักษาที่ถึงแม้ว่าจะยังไม่สามารถรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีให้หายขาดได้ 100% ก็ตาม แต่หนึ่งสิ่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้คือการรักษาให้ผู้ติดเชื้อใช้ชีวิตร่วมกับเชื้อได้อย่างปกติ รวมไปถึงการลดโอกาสในการติดต่อด้วยการคิดค้น ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง เพื่อการเข้าถึงและรู้ผลเลือดที่ง่ายได้ด้วยตัวเอง ความก้าวหน้าของชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองได้ริเริ่มวางจำหน่ายอย่างถูกต้องในประเทศอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ.2558 ด้วยการเปิดตัวชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองชุดแรกของโลก โดยใช้วิธีการเจาะเลือดเพื่อใช้ในการตรวจเบื้องต้น ซึ่งสามารถทราบผลเลือดได้ภายใน
read more

ยาเพร็พ ขายที่ไหน อยากได้ต้องทำอย่างไร

เพร็พ ยาเพร็พ ยาต้านไวรัส เอชไอวี PrEP HIV PEP ยากินก่อนติดเชื้อ เอดส์ ตรวจเลือด
ยาเพร็พ เป็นยาที่ใช้รับประทานทุกวัน วันละ 1 เม็ด เพื่อป้องกันคุณจากเชื้อไวรัสเอชไอวี นอกจากจะช่วยป้องกันเอชไอวีได้อย่างเต็มที่แล้ว ยาเพร็พยังมีความยืดหยุ่นในการใช้งานอย่างมาก เพราะคุณสามารถเลือกช่วงเวลาในการใช้ยา หรือเลิกใช้ยาได้ทุกเมื่อ ช่วงเวลาไหนเสี่ยงก็ทาน ช่วงเวลาไหนที่ไม่มีความเสี่ยงก็สามารถหยุดยาได้ เช่น คุณไม่ได้เปลี่ยนคู่นอนบ่อยแล้ว หรือแม้แต่กลับมาเริ่มยาใหม่อีกครั้งได้ทุกเมื่อที่คุณกำลังจะมีความเสี่ยงอีกครั้ง วันนี้เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับยาชนิดนี้เพิ่มขึ้นด้วยข้อมูลเหล่านี้กันดีกว่าครับ ยาเพร็พ ประกอบด้วยอะไรบ้าง เพร็พ (PrEP) หรือที่เรียกว่า Pre-Exposure Prophylaxis เป็นยาต้านไวรัสที่ใช้ป้องกันเอชไอวีก่อนการสัมผัสเชื้อ ที่จะต้องใช้ถุงยางอนามัยร่วมด้วยเสมอ
read more