HIV

ตอบทุกข้อสงสัย เกี่ยวกับ การตรวจ HIV ในปัจจุบัน

ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับ การตรวจ HIV ในปัจจุบัน

เป็นที่ทราบกันดีว่า โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่ยังไม่สามารถคิดค้นวิธีการรักษาให้หายขาดได้ นั่นก็ คือ เชื้อเอชไอวี (HIV : Human Immunodeficiency Virus) ที่ส่งผลต่อภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทำให้ไม่สามารถต่อสู้กับเชื้อโรคต่าง ๆ ที่เข้าสู่ร่างกายได้ เป็นสาเหตุของการเกิดโรคฉวยโอกาสต่าง ๆ ได้ง่ายมากกว่าปกติ อีกทั้งหากไม่เข้ารับการรักษาอย่างรวดเร็วแล้ว จะส่งผลต่อร่างกายทำให้เข้าสู่ระยะรุนแรง ที่หลายคนรู้จักกันดีในชื่อว่า ระยะเอดส์ นั่นเอง ด้วยความเชื่อ และความเข้าใจผิดที่ได้ส่งต่อกันมา เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้หลายคนไม่กล้าที่จะ ตรวจ HIV เพื่อเพิ่มการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากเอชไอวีเท่าที่ควร ซึ่งมีแง่มุมต่อผู้ป่วยเอชไอวีในทางลบ จนส่งผลต่อการเลือกปฏิบัติไปจนถึงการตีตราผู้ป่วย นำมาสู่ความกลัว ไม่กล้า ไม่ต้องการถูกมองว่าเป็นผู้ที่น่ารังเกียจของสังคม จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า การตรวจ HIV กลายเป็นทางเลือกที่หลายคนไม่กล้าปรึกษาแพทย์โดยตรง ทั้งที่ตนมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีสูงก็ตาม ในบทความนี้ เราได้รวบรวมคำตอบของทุกข้อสงสัย เกี่ยวกับการตรวจ HIV ที่คัดสรรมาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วว่า พบคำถามเหล่านี้บ่อยครั้งจากหลากหลายแหล่ง รวมไปถึงความเข้าใจผิด ๆ ที่ต้องการให้ผู้คนทั่วไปเข้าใจไปในทิศทางถูกต้อง และเปลี่ยนทัศนคติต่อการตรวจ HIV การป้องกัน HIV การรักษา HIV ไปจนถึงการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นหลังจากทราบผลการตรวจ HIV ว่าติดเชื้อเอชไอวี ทั้งหมดนี้จะให้ความรู้และไขข้อข้องใจได้ครบถ้วนมากน้อยแค่ไหน ไปติดตามในเนื้อหากันได้เลย … Read more

กรุงเทพ ตรวจเอชไอวี ได้ที่ไหนบ้าง

กรุงเทพ ตรวจเอชไอวี ได้ที่ไหนบ้าง ?

เอชไอวี (Human Immunodeficiency Virus) เป็นไวรัสที่ทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และมีโอกาสป่วยเป็นโรคต่างๆ ได้ง่ายขึ้น เอชไอวี สามารถแพร่เชื้อได้ 3 ทางหลักๆ ได้แก่ ทางเพศสัมพันธ์ ทางเลือด และจากมารดาสู่ลูกระหว่างตั้งครรภ์ การคลอดบุตร หรือการให้นมบุตร การตรวจเอชไอวี เป็นวิธีเดียวที่จะรู้แน่ชัดว่าตนเองติดเชื้อหรือไม่ ในบทความนี้ จะกล่าวถึงในจังหวัด กรุงเทพ ตรวจเอชไอวี ได้ที่ไหนบ้าง ? ซึ่งมีให้บริการที่หลากหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลของเอกชน คลินิกนิรนาม และคลินิกเฉพาะทางต่างๆ การตรวจเอชไอวี คืออะไร ? การตรวจเอชไอวี (HIV TEST) คือ การตรวจหาการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ซึ่งเป็นไวรัสที่ทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย การตรวจเอชไอวีมีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย มีพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ เช่น การใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น มีประวัติสัมผัสเลือด หรือสารคัดหลั่งจากผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี การตรวจเอชไอวีในปัจจุบัน นิยมตรวจจากเลือด ซึ่งมีทั้งหมด 5 แบบ ได้แก่ … Read more