Chlamydia

โรคหนองในเทียม (Chlamydia) โรคฮิตที่มากับเพศสัมพันธ์

โรคหนองในเทียม (Chlamydia) โรคฮิตที่มากับเพศสัมพันธ์

โรคหนองในเทียม (Non-gonococcal urethritis: NGU) คือ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STD) ที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย คลามัยเดีย ทราโคมาทิส (Chlamydia trachomatis) พบได้บ่อยในกลุ่มวัยรุ่นไปจนถึงวัยทำงาน บางรายอาการของโรคจะไม่แสดงให้เห็นชัด แต่สามารถแพร่กระจายไปติดกับผู้อื่นต่อได้หากมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ได้ป้องกัน โรคหนองในเทียมติดต่อกันได้อย่างไร ? โรคหนองในเทียมแพร่กระจายคล้ายโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ดังนี้ โรคหนองในเทียม อาการเป็นอย่างไร ? อาการของหนองในเทียมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละคน ดังต่อไปนี้ ผู้ชาย ผู้หญิง มีหนองไหลออกมาจากอวัยวะเพศ ตกขาวผิดปกติ อาจเป็นสีเหลือง สีเขียว หรือมีกลิ่นเหม็น แสบร้อน หรือคันที่อวัยวะเพศ ปัสสาวะแสบขัด ปัสสาวะแสบขัด ปวดท้องน้อย เจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์ เลือดออกระหว่างรอบเดือน อัณฑะบวม เจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์ ภาวะแทรกซ้อนของโรคหนองในเทียม โรคหนองในเทียมหากไม่ได้รับการรักษา อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ เช่น โรคหนองในเทียมการวินิจฉัย แพทย์จะวินิจฉัยโรคหนองในเทียม โดยพิจารณาจาก ผลตรวจของโรคหนองในเทียม การรักษา โรคหนองในเทียม หนองในเทียมสามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยยาปฏิชีวนะ แพทย์จะสั่งยาให้คุณตามอาการ และความรุนแรงของโรค โดยทั่วไปแล้ว ยาที่ใช้รักษาหนองในเทียมมีดังนี้ … Read more