ไวรัสตับอักเสบ

ไวรัสตับอักเสบบี สาเหตุหลักของมะเร็งตับ

ไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B Virus) สาเหตุหลักของมะเร็งตับ

ไวรัสตับอักเสบบี เป็นการติดเชื้อไวรัสในตับ เป็นปัญหาด้านสุขภาพทั่วโลก แม้จะมีวัคซีน และความก้าวหน้าในการรักษาพยาบาล แต่ไวรัสตับอักเสบบียังคงส่งผลกระทบต่อผู้คนหลายล้านคนทั่วโลก ในบทความที่ครอบคลุมนี้ เราจะเจาะลึกความซับซ้อนของโรคไวรัสตับอักเสบบี โดยให้ข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสาเหตุ อาการ วิธีการรักษา และกลยุทธ์ในการป้องกัน ด้วยการมอบความรู้ และความตระหนักรู้แก่ผู้อ่าน ไวรัสตับอักเสบบีคืออะไร ? ไวรัสตับอักเสบบีเกิดจากการติดเชื้อ ไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี (Hepatitis B Virus – HBV) ไวรัสชนิดนี้จะเข้าไปทำลายเซลล์ตับ ทำให้เกิดการอักเสบ ไวรัสตับอักเสบบีแบ่งออกได้เป็น 2 ระยะ คือ ระยะเฉียบพลัน และระยะเรื้อรัง อาการที่พบได้บ่อย ได้แก่ มีไข้ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีชาเข้ม หากปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้รับการรักษา อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรง เช่น โรคตับแข็ง และมะเร็งตับ ไวรัสตับอักเสบบี อาการเป็นอย่างไร ? อาการของไวรัสตับอักเสบบี จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระยะของโรค โดยแบ่งเป็น 2 … Read more

ไวรัสตับอักเสบซี ไวรัสร้ายทำลายตับ

ไวรัสตับอักเสบซี (HCV) ไวรัสร้ายทำลายตับ

ไวรัสตับอักเสบซี เป็นปัญหาสุขภาพที่มีผู้ป่วยหลายล้านคนทั่วโลกถูกเชื้อไวรัสตับอักเสบซีนั้นเข้าทำลายตับ โรคนี้มักจะไม่แสดงอาการใด ๆ แต่อาจนำไปสู่ความเสียหายของตับ และอาจพัฒนากลายเป็นมะเร็งในตับได้หากไม่ได้รับการรักษา ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกความซับซ้อนของโรคไวรัสตับอักเสบซี โดยสำรวจสาเหตุ อาการ และทางเลือกการรักษาต่างๆ ไวรัสตับอักเสบซีคืออะไร ไวรัสตับอักเสบซีคือ โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิด ซี  (HCV) ทำให้เกิดการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีแบบเฉียบพลันเป็นภาวะเจ็บป่วยระยะสั้นที่เกิดขึ้นประมาณ 6 เดือน หลังจากที่ผู้นั้นสัมผัสเชื้อไวรัสตับอักเสบซีครั้งแรก โดยปกติการติดเชื้อแบบเฉียบพลันจะไม่กลายเป็นการติดเชื้อแบบเรื้อรังเสมอไป และการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีชนิดเรื้อรัง เป็นภาวะเจ็บป่วยระยะยาวซึ่งเกิดขึ้นเมื่อยังคงมีเชื้อไวรัสอยู่ในร่างกายของผู้นั้น ภาวะการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีสามารถคงอยู่ได้ตลอดชีวิต และนำไปสู่สภาวะที่เป็นอันตรายต่อตับรวมถึงภาวะตับแข็ง หรือมะเร็งตับในที่สุด ไวรัสตับอักเสบซี อาการเป็นอย่างไร? ผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีจำนวนมากไม่มีอาการใด ๆ ในระยะเริ่มต้นของโรค อย่างไรก็ตาม บางคนอาจมีอาการดังต่อไปนี้ หากคุณมีอาการเหล่านี้ สิ่งสำคัญคือต้องรีบพบแพทย์ เพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้อง ไวรัสตับอักเสบซีติดต่อได้อย่างไร อย่างไรก็ตามเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ไม่ติดต่อทางการรับประทานอาหารร่วมกัน การใช้จามชามช้อนส้อมด้วยกัน การให้นมบุตร การกอด หรือการจูบ ร่วมถึงไม่ติดต่อผ่านการสัมผัส หรือไอ จาม รดกัน ใครบ้างที่ควรตรวจ ไวรัสตับอักเสบซี การวินิจฉัยไวรัสตับอักเสบซี การป้องกันไวรัสตับอักเสบซี การรักษา ไวรัสตับอักเสบซี ในอดีต ไวรัสตับอักเสบซีเป็นโรคร้ายที่ยากจะรักษา แต่ปัจจุบัน … Read more