การรักษาไวรัสตับอักเสบบี

ไวรัสตับอักเสบบี สาเหตุหลักของมะเร็งตับ

ไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B Virus) สาเหตุหลักของมะเร็งตับ

ไวรัสตับอักเสบบี เป็นการติดเชื้อไวรัสในตับ เป็นปัญหาด้านสุขภาพทั่วโลก แม้จะมีวัคซีน และความก้าวหน้าในการรักษาพยาบาล แต่ไวรัสตับอักเสบบียังคงส่งผลกระทบต่อผู้คนหลายล้านคนทั่วโลก ในบทความที่ครอบคลุมนี้ เราจะเจาะลึกความซับซ้อนของโรคไวรัสตับอักเสบบี โดยให้ข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสาเหตุ อาการ วิธีการรักษา และกลยุทธ์ในการป้องกัน ด้วยการมอบความรู้ และความตระหนักรู้แก่ผู้อ่าน ไวรัสตับอักเสบบีคืออะไร ? ไวรัสตับอักเสบบีเกิดจากการติดเชื้อ ไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี (Hepatitis B Virus – HBV) ไวรัสชนิดนี้จะเข้าไปทำลายเซลล์ตับ ทำให้เกิดการอักเสบ ไวรัสตับอักเสบบีแบ่งออกได้เป็น 2 ระยะ คือ ระยะเฉียบพลัน และระยะเรื้อรัง อาการที่พบได้บ่อย ได้แก่ มีไข้ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีชาเข้ม หากปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้รับการรักษา อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรง เช่น โรคตับแข็ง และมะเร็งตับ ไวรัสตับอักเสบบี อาการเป็นอย่างไร ? อาการของไวรัสตับอักเสบบี จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระยะของโรค โดยแบ่งเป็น 2 … Read more