ไวรัสตับอักเสบซี อาการ

ไวรัสตับอักเสบซี ไวรัสร้ายทำลายตับ

ไวรัสตับอักเสบซี (HCV) ไวรัสร้ายทำลายตับ

ไวรัสตับอักเสบซี เป็นปัญหาสุขภาพที่มีผู้ป่วยหลายล้านคนทั่วโลกถูกเชื้อไวรัสตับอักเสบซีนั้นเข้าทำลายตับ โรคนี้มักจะไม่แสดงอาการใด ๆ แต่อาจนำไปสู่ความเสียหายของตับ และอาจพัฒนากลายเป็นมะเร็งในตับได้หากไม่ได้รับการรักษา ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกความซับซ้อนของโรคไวรัสตับอักเสบซี โดยสำรวจสาเหตุ อาการ และทางเลือกการรักษาต่างๆ ไวรัสตับอักเสบซีคืออะไร ไวรัสตับอักเสบซีคือ โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิด ซี  (HCV) ทำให้เกิดการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีแบบเฉียบพลันเป็นภาวะเจ็บป่วยระยะสั้นที่เกิดขึ้นประมาณ 6 เดือน หลังจากที่ผู้นั้นสัมผัสเชื้อไวรัสตับอักเสบซีครั้งแรก โดยปกติการติดเชื้อแบบเฉียบพลันจะไม่กลายเป็นการติดเชื้อแบบเรื้อรังเสมอไป และการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีชนิดเรื้อรัง เป็นภาวะเจ็บป่วยระยะยาวซึ่งเกิดขึ้นเมื่อยังคงมีเชื้อไวรัสอยู่ในร่างกายของผู้นั้น ภาวะการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีสามารถคงอยู่ได้ตลอดชีวิต และนำไปสู่สภาวะที่เป็นอันตรายต่อตับรวมถึงภาวะตับแข็ง หรือมะเร็งตับในที่สุด ไวรัสตับอักเสบซี อาการเป็นอย่างไร? ผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีจำนวนมากไม่มีอาการใด ๆ ในระยะเริ่มต้นของโรค อย่างไรก็ตาม บางคนอาจมีอาการดังต่อไปนี้ หากคุณมีอาการเหล่านี้ สิ่งสำคัญคือต้องรีบพบแพทย์ เพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้อง ไวรัสตับอักเสบซีติดต่อได้อย่างไร อย่างไรก็ตามเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ไม่ติดต่อทางการรับประทานอาหารร่วมกัน การใช้จามชามช้อนส้อมด้วยกัน การให้นมบุตร การกอด หรือการจูบ ร่วมถึงไม่ติดต่อผ่านการสัมผัส หรือไอ จาม รดกัน ใครบ้างที่ควรตรวจ ไวรัสตับอักเสบซี การวินิจฉัยไวรัสตับอักเสบซี การป้องกันไวรัสตับอักเสบซี การรักษา ไวรัสตับอักเสบซี ในอดีต ไวรัสตับอักเสบซีเป็นโรคร้ายที่ยากจะรักษา แต่ปัจจุบัน … Read more