เพร็พ ป้องกันเอชไอวี สามารถจองรับเพร็พจากสถานบริการใกล้บ้าน

จองคิวรับเพร็พ

Stay Ahead: Protect Your Journey with PrEP

เพร็พ ยาต้านไวรัสที่ป้องกันการติดชื้อเอชไอวีในผู้ที่มีผลเลือดลบ เริ่มใช้ตรียมไว้ก่อนจะมีโอกาสสัมผัสเชื้อ

รับเพร็พ
ศูนย์บริการใกล้บ้าน

จองคิวรับเพร็พ
www.love2test.org

เพร็พ
วันละเม็ด ป้องกันเอชไอวี

เพร็พ PrEP

PrEP Up, HIV Down: Shield Your Future.

PrEP หรือ Pre-exposure prophylaxis เป็นวิธีป้องกันการติดเชื้อ HIV โดยใช้ยาเมื่อยังไม่ได้รับเชื้อ เหมาะสำหรับบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ HIV

การใช้ PrEP ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ HIV ได้มาก เมื่อใช้อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ ยา PrEP ควรได้รับการแนะนำและติดตามโดยแพทย์ เพื่อประเมินความเหมาะสมและติดตามผลข้างเคียง ทั้งนี้ การใช้ PrEP เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การป้องกัน HIV ที่ครอบคลุม ซึ่งยังรวมถึงการใช้ถุงยางอนามัยและการตรวจเชื้อ HIV อย่างสม่ำเสมอเพื่อความปลอดภัยสูงสุด.

benefit of PrEP

PrEP (ยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อ) สำหรับ HIV นั้นมีประโยชน์หลายประการ:

  • ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ HIV: การใช้ยา PrEP อย่างสม่ำเสมอสามารถลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ HIV ได้มากเมื่อเทียบกับไม่ใช้ยาเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง.
  • เพิ่มความมั่นใจ: ผู้ที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคนที่มี HIV หรือมีพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูงสามารถรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเมื่อมีการใช้ PrEP เป็นวิธีป้องกัน.
  • ควบคุมการแพร่กระจายของ HIV: การใช้ PrEP ช่วยลดจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการควบคุมและลดการแพร่กระจายของ HIV ในสังคม.
  • เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพทางเพศอย่างรอบด้าน: PrEP ให้โอกาสในการเข้าถึงการปรึกษาและตรวจสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับ HIV และอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอ.
  • ใช้ร่วมกับวิธีการป้องกันอื่นๆ: แม้ PrEP จะมีประสิทธิภาพสูง แต่ยังควรใช้ร่วมกับวิธีการป้องกันอื่นๆ เช่น การใช้ถุงยางอนามัย เพื่อความปลอดภัยสูงสุด.