อาการเริมที่อวัยวะเพศ

เริมที่อวัยวะเพศ

เริมที่อวัยวะเพศ | Genital herpes

เริมที่อวัยวะเพศ Genital Herpes
เริมที่อวัยวะเพศ (Genital herpes) เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า Herpes Simplex Virus สามารถติดต่อผ่านทางผิวหนังและทางเพศสัมพันธ์ ในปัจจุบันยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ บางรายอาจกลับมาเป็นซ้ำได้อีกครั้งเมื่อร่างกายอ่อนแอ เจ็บป่วย เครียด พักผ่อนน้อย ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ Herpes Simplex Virus 1 (HSV 1) ทำให้โรคเริมที่ปาก หรือ บริเวณรอบปาก Herpes Simplex Virus (HSV 2) ทำให้เกิดโรคเริมที่อวัยวะเพศ เริมที่อวัยวะเพศ อาการเป็นอย่างไร ? อาการของจะเริ่มจากการเกิดตุ่มพองขนาดเล็ก ที่อาจจะแตกออกเป็นแผลเปิดและก่อให้เกิดความเจ็บปวด
continue reading