ยาเป๊ป

PEP

ยาเป๊ป (PEP) ป้องกันเอชไอวี หลังเสี่ยง

ยาเป๊ป (PEP) ป้องกันเอชไอวี หลังเสี่ยง
ยาเป๊ป (PEP) ย่อมาจาก Post-Exposure Prophylaxis เป็นยาต้านไวรัสที่ใช้ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ในกรณีฉุกเฉิน โดยให้รับประทานภายใน 72 ชั่วโมง หลังสัมผัสเชื้อหรือหลังมีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อเอชไอวี และรับประทานต่อเนื่องติดต่อกันนาน 28 วัน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด เป๊ป (PEP) ใช้ในกรณีใด ? ยาเป๊ปสามารถใช้ได้ในกรณีต่อไปนี้ มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน ถุงยางอนามัยหลุด ฉีกขาด หรือถุงแตก ขณะมีเพศสัมพันธ์ ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น ประสิทธิภาพของ ยาเป๊ป (PEP) ยาเป๊ป มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีได้สูงถึง 80% หากรับประทานภายใน
continue reading