close

ชุดตรวจเอชไอวี

ความก้าวหน้าของชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองในปัจจุบัน

กว่า 40 ปีผ่านมาที่เชื้อไวรัสเอชไอวีได้ถูกค้นพบครั้งแรกในโลก เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2524 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้แพร่กระจายสู่ประชากรทั่วโลก ซึ่งในขณะนั้นรู้จักกันอย่างแพร่หลายในชื่อ “โรคเอดส์” ถือว่าเป็นโรคที่ส่งผลร้ายแรงและนำไปสู่การเสียชีวิตในที่สุด แต่การวิจัยและการพัฒนาด้านการแพทย์ได้ทำการศึกษาเพิ่มเติมอย่างละเอียด จึงทำให้มีแนวทางการรักษาที่ถึงแม้ว่าจะยังไม่สามารถรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีให้หายขาดได้ 100% ก็ตาม แต่หนึ่งสิ่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้คือการรักษาให้ผู้ติดเชื้อใช้ชีวิตร่วมกับเชื้อได้อย่างปกติ รวมไปถึงการลดโอกาสในการติดต่อด้วยการคิดค้น ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง เพื่อการเข้าถึงและรู้ผลเลือดที่ง่ายได้ด้วยตัวเอง

ความก้าวหน้าของชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองได้ริเริ่มวางจำหน่ายอย่างถูกต้องในประเทศอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ.2558 ด้วยการเปิดตัวชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองชุดแรกของโลก โดยใช้วิธีการเจาะเลือดเพื่อใช้ในการตรวจเบื้องต้น ซึ่งสามารถทราบผลเลือดได้ภายใน 15 นาทีเท่านั้น นับว่าเป็นหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้การเข้าถึงการตรวจได้มากขึ้นจากเดิม อีกทั้งยังเป็นการคัดกรองที่รวดเร็วและมีความแม่นยำมากถึง 99.7% 

ประสิทธิภาพของชุดตรวจเอชไอวีด้วยตัวเองชุดแรกของโลก

ต่อเนื่องจากเนื้อหาข้างต้นที่ได้กล่าวถึงการเริ่มต้นวางจำหน่าย “ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง” ครั้งแรกของโลก แน่นอนว่าจะต้องผ่านกระบวนการต่าง ๆ มากมาย ในระหว่างการทดสอบและการวิจัย เพื่อให้ได้ชุดตรวจที่แม่นยำรวมถึงการใช้งานด้วยตัวเองที่สะดวกสบายมากที่สุด ในขณะนั้นพบว่าการชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองสามารถช่วยผู้คนได้สูงถึง 26,000 คนภายใน 1 ปี (ผู้ที่ติดเชื้อแต่ไม่ทราบว่าตนมีเชื้อ HIV) 

ผู้ผลิตชุดตรวจได้มุ่งหวังให้เป็นทางเลือก ที่ช่วยผู้ที่ต้องการทราบสถานะเลือดได้ง่าย โดยไม่ต้องรอผลการตรวจจากสถานพยาบาลที่นานถึง 5 วัน เนื่องจากระหว่างนั้นอาจมีความกังวลใจรวมถึงไม่ต้องการให้ข้อมูลส่วนตัวของตนถูกเปิดเผย ช่วยเพิ่มความสบายใจให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้มากขึ้น โดยทุกกระบวนการศึกษาวิจัยระบุไว้อย่างชัดเจนว่ามีความละเอียดรอบคอบ ผ่านการรับรองจากหน่วยงานสากลอย่างถูกต้องและตรวจสอบได้ 

(อ้างอิงข้อมูล : https://metro.co.uk/2015/04/27/the-worlds-first-hiv-self-testing-kit-is-being-launched-5168379/)

ความก้าวหน้าของชุดตรวจเอชไอวีด้วยตัวเองในไทย

ในประเทศไทยได้มีการเริ่มต้นประกาศอนุญาตอย่างเป็นทางการ เมื่อปี พ.ศ.2562 ด้วยการปลดล็อกจากที่แต่เดิมยังไม่ให้ขึ้นทะเบียนการค้าได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากการพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลกระทบรวมไปถึงประสิทธิภาพของชุดตรวจเอชไอวีด้วยตัวเอง ซึ่งจากการวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนของคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เล็งเห็นประโยชน์ที่จะได้รับมีความเหมาะสม ประกอบกับองค์การอนามัยโลกได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่า ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองมีประโยชน์ในการตรวจคัดกรองเบื้องต้นได้จริง จึงทำให้ประชาชนไทยเริ่มหันมาให้ความสนใจต่อชุดอุปกรณ์นี้กันมากยิ่งขึ้น

จากการยืนยันจาก อย. เมื่อช่วงเดือนเมษายนในปีเดียวกัน ได้ประสานงานร่วมกับมูลนิธิเกี่ยวกับเอดส์ สภากาชาดไทย และกรมควบคุมโรค ยืนยันว่า ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพแม่นยำมากถึง 99.5% ที่สำคัญคืออุปกรณ์การตรวจต่าง ๆ ที่มาพร้อมกับชุดตรวจ สามารถทิ้งในขยะทั่วไปได้โดยไม่ต้องเป็นกังวลว่าจะมีอันตรายต่อคนรอบข้าง ทั้งนี้ผู้จัดจำหน่ายจะต้องขอขึ้นทะเบียนชุดตรวจอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งการนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสมต่อผู้ใช้งาน เช่น คำแนะนำในการใช้อุปกรณ์ การอ่านผลตรวจ ข้อปฏิบัติหลังได้ผลลัพธ์การตรวจ เป็นต้น 

ในส่วนของความกังวลเรื่องการติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้น จากการเจาะเลือดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองนั้น เรื่องนี้ได้กล่าวไว้ว่า ชุดตรวจเอชไอวีนี้ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรสากล จะมีการออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและมีความปลอดภัยสูง เมื่อทำการเจาะเลือดจากปลายนิ้วมือเสร็จสิ้น เข็มจะถูกเก็บเข้าไปในเครื่องมือทันที และภายในชุดตรวจได้มีชุดปิดแผลให้มาครบครัน ดังนั้นการเจาะเลือดด้วยตัวเองจึงเป็นเรื่องที่ไม่น่ากังวลอย่างที่หลายคนเข้าใจ

รูปแบบของชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองในปัจจุบัน

  • ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง (เจาะเลือด)

เป็นรูปแบบการตรวจเอชไอวีเบื้องต้นที่สามารถทำได้เอง โดยการตรวจคัดกรองจากเลือดหรือส่วนประกอบของเลือด ซึ่งผู้ตรวจจะต้องศึกษาการใช้งานชุดตรวจอย่างละเอียดผ่านเอกสารที่แนบมาภายในชุดตรวจ ทั้งนี้ข้อควรระวังสำหรับชุดตรวจนี้คือใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น กรณีที่ชุดตรวจเอชไอวีมีสภาพไม่สมบูรณ์ห้ามใช้ชุดตรวจนั้น ๆ เด็ดขาด ที่สำคัญคือการตรวจด้วยชุดตรวจนี้เป็นการตรวจเบื้องต้นเท่านั้น หากทราบผลว่าติดเชื้อผู้ตรวจต้องเข้ารับการตรวจยืนยันจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง 

  • ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง (น้ำลาย)

เป็นรูปแบบการตรวจเอชไอวีเบื้องต้นที่สามารถทำได้เอง โดยการตรวจคัดกรองจากน้ำลายหรือของเหลวในช่องปาก ซึ่งผู้ตรวจจะต้องทำความเข้าใจและทราบขั้นตอนการตรวจอย่างครบถ้วนก่อน เพื่อกระบวนการตรวจที่แม่นยำและผลที่แน่ชัดมากที่สุด ทั้งนี้ข้อควรระวังไม่แตกต่างจากชุดตรวจด้วยการเจาะเลือดเท่าไหร่นัก จำกัดเพียงว่าจะต้องใช้ของเหลวจากช่องปากในตำแหน่งที่เจาะจงไว้ในคำแนะนำเท่านั้น สิ่งสำคัญคือไม่ควรทำความสะอาดช่องปากอย่างน้อย 30 นาทีก่อนการตรวจ

#เอชไอวี #ชุดตรวจเอชไอวี #ตรวจเลือด #ตรวจเอชไอวี #ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง #HIV

อ่านบทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

read more