close

การแพร่เชื้อ HIV

PrEP ป้องกันการติดเชื้อ HIV

PrEP ป้องกันการติดเชื้อ HIV

หากพูดถึงวิธีป้องกันการติดเชื้อHIV คนส่วนใหญ่จะนึกถึงการสวมถุงยางอนามัย ซึ่งเป็นวิธีป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อที่ปลอดภัย และลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในปัจจุบันมีทางเลือกเพิ่มเติมในการป้องกัน HIV นั่นก็คือ PrEP ยาต้านไวรัสเอชไอวีก่อนสัมผัสเชื้อ ทานวันละ 1 เม็ด เป็นประจำทุกวัน

PrEPคืออะไร ?

PrEP ย่อมาจาก Pre-Exposure Prophylaxis คือ ยาต้านเชื้อเอชไอวีเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV “ก่อนสัมผัสเชื้อ” เหมาะสำหรับบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ทานวันละ 1 เม็ด ให้ตรงเวลาเดิมทุกวัน จากการวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อทานยาตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด สามารถลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ HIV ได้เกือบ 100%

ใครบ้างที่ควรใช้PrEP

PrEPเหมาะสำหรับบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ HIV ดังนี้

 • ผู้ที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย หรือมีคู่นอนหลายคน
 • ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย
 • ผู้ที่ทำอาชีพบริการทางเพศ
 • ผู้ที่มีคู่นอนมีสถานะ HIV
 • ผู้ที่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น

การทานPrEP มีกี่แบบ ?

การทานPrEP มีกี่แบบ

แบบ Daily

 • ทานวันละ 1 เม็ด
 • ทานให้ตรงเวลาทุกวัน
 • ควรทานติดต่อกัน 7 วัน ก่อนมีเพศสัมพันธ์

**เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นประจำ**

แบบ ON-DEMAND

 • ทาน 2 เม็ด “ก่อน” มีเพศสัมพันธ์ 2-24 ชั่วโมง
 • ทาน 1 เม็ด “หลัง” ทานยาครั้งแรก 24 ชั่วโมง
 • ทานอีก 1 เม็ด “หลัง” ทานยาครั้งแรก 48 ชั่วโมง

**เหมาะสำหรับผู้ที่วางแผนการมีเพศสัมพันธ์ได้**

PrEPรับได้ที่ไหน ?

PrEP ไม่สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยา หรือช่องทางออนไลน์ได้ จำเป็นต้องติดต่อสถานพยาบาลเท่านั้น เพราะแพทย์จะสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับใช้PrEP ได้อย่างถูกต้อง ก่อนจะรับยาจะต้องมีการตรวจเลือด ตรวจหาค่าตับ ค่าไต ว่าพร้อมที่จะรับPrEP หรือไม่ หากมีเชื้อเอชไอวีอยู่แล้วจะไม่สามารถรับPrEP ได้ ดังนั้นในระหว่างทานยาจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

อ่านบทความอื่นๆ เพิ่มเติม

เนื่องจากประสิทธิภาพของPrEP ป้องกันได้แค่เชื้อ HIV เท่านั้น ไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆได้ ดังนั้นควรใช้ถุงยางอนามัยร่วมด้วยทุกครั้ง เพื่อการป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถป้องกันได้ทั้ง HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

read more