เอชไอวี

ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับเอชไอวี

ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับเอชไอวี

ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับเอชไอวี (Human Immunodeficiency Virus) เป็นไวรัสที่โจมตีระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย และในที่สุดหากไม่ได้รับการรักษาก็จะนำไปสู่โรคเอดส์ และทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงอย่างมาก ทำให้มีโอกาสในการติดเชื้ออื่น ๆ ที่เข้ามาแทรกซ้อนจนกลายเป็นโรคร้าย อย่างวัณโรคหรือมะเร็ง “เอชไอวี” จึงเป็นปัญหาสุขภาพระดับโลก ที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนนับล้านทั่วโลก

ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการแพร่เชื้อเอชไอวี

เชื้อเอชไอวี ส่วนใหญ่ติดต่อได้จากการมีเพศสัมพันธ์ การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน และการติดต่อจากแม่สู่ลูกในระหว่างตั้งครรภ์ การคลอดบุตร หรือการให้นมบุตร วิธีการแพร่กระจายอื่นๆ ได้แก่ การโดนเข็มฉีดยาหรืออุปกรณ์ผ่าตัดของผู้ติดเชื้อ ในกรณีที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ และการได้รับเลือดบริจาคที่ไม่ผ่านการคัดกรองเชื้อเอชไอวีมาก่อน เป็นต้น

 • โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  • เชื้อเอชไอวีสามารถติดต่อได้ทางช่องคลอด ทวารหนัก และออรัลเซ็กซ์ การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน (ไม่สวมถุงยางอนามัย) เป็นวิธีการติดต่อทางเพศที่พบบ่อยที่สุดจากเชื้อเอชไอวี สามารถลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อได้โดยการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง รวมถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยอื่นๆ เช่น การจำกัดจำนวนคู่นอน
 • ติดต่อผ่านทางเลือด
  • เชื้อเอชไอวีสามารถติดต่อได้โดยการถ่ายเลือด การปลูกถ่ายอวัยวะ หรือการใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้ติดเชื้อ เนื่องจากขั้นตอนการคัดกรองเลือดที่เข้มงวดและความพร้อมของเข็มและเข็มฉีดยาที่ปลอดเชื้อ ซึ่งวิธีการแพร่เชื้อแบบนี้พบได้น้อยมากในประเทศที่พัฒนาแล้ว
 • การถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูก
  • เชื้อเอชไอวีสามารถถ่ายทอดจากแม่ที่ติดเชื้อสู่ลูกในระหว่างตั้งครรภ์ คลอดบุตร หรือให้นมบุตร ซึ่งการแพร่เชื้อในลักษณะนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (ART) ในระหว่างตั้งครรภ์และคลอดบุตร รวมถึงหลีกเลี่ยงการให้นมบุตร

ถึงแม้ว่า การติดเชื้อเอชไอวีที่กล่าวมาข้างต้นจะติดต่อกันได้ แต่เราแนะนำให้หลีกเลี่ยงใช้ของใช้ส่วนตัว เช่น มีดโกนหรือแปรงสีฟันร่วมกับผู้ติดเชื้อก็ช่วยในการป้องกันได้และเพิ่มความสบายใจระหว่างกัน

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแม่ที่มีเชื้อ

การถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่ร้ายแรง และส่งผลกระทบต่อหลายประเทศทั่วโลก เอชไอวีเป็นไวรัสที่โจมตีระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้ร่างกายต่อสู้กับ การติดเชื้อและโรคได้ยาก เมื่อผู้หญิงที่ติดเชื้อเอชไอวี แพร่เชื้อไปยังลูกน้อยในระหว่างตั้งครรภ์ คลอดบุตร หรือให้นมบุตร ประมาณการว่าหากไม่มีการแทรกแซง ทารกที่ได้รับเชื้อเอชไอวีมากถึง 45% จะติดเชื้อเอชไอวีในระหว่างตั้งครรภ์ คลอดบุตร หรือให้นมบุตร อย่างไรก็ตาม ด้วยการแทรกแซงที่เหมาะสม ความเสี่ยงของ แพร่เชื้อไปยังลูกสามารถลดลงได้น้อยกว่า 5%

 • ในระหว่างการคลอดบุตร เมื่อทารกสัมผัสกับไวรัสผ่านทางเลือด และของเหลวอื่นๆ ของมารดาความเสี่ยงของการแพร่เชื้อไปยังลูกจะอยู่ในอัตราสูงที่สุด แต่สามารถลดความเสี่ยงได้ ด้วยการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ระหว่างตั้งครรภ์ และคลอดบุตรให้กับแม่ที่มีเชื้อ รวมถึงทารกหลังคลอด การรักษาด้วยยาต้านไวรัสสามารถลดปริมาณเชื้อเอชไอวีในเลือดและของเหลวอื่น ๆ ของแม่ได้อย่างมาก ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อสู่ทารก ART ยังสามารถปรับปรุงสุขภาพของแม่ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพของทารก
 • การแทรกแซงที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการป้องกันการแพร่เชื้อสู่ทารก คือการผ่าตัดคลอดแบบเลือก ECS รวมถึงการคลอดโดยการผ่าคลอดก่อนคลอดและเยื่อหุ้มครรภ์แตก ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของทารกที่จะได้รับเชื้อไวรัสในระหว่างคลอด ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้หญิงที่มีระดับเชื้อเอชไอวีในเลือดสูง หรือไม่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสในระหว่างตั้งครรภ์
 • การให้นมแม่เป็นอีกช่องทางหนึ่งของการแพร่เชื้อสู่ทารก เพราะเหตุนี้ เชื้อเอชไอวีสามารถติดต่อผ่านนมแม่ได้ อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้สารอาหารและภูมิคุ้มกันที่สําคัญแก่ทารก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่ขาดแคลนทรัพยากร แหล่งสารอาหารทางเลือกอาจมีจํากัด ซึ่งกรณีดังกล่าวองค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำให้ผู้หญิงที่ติดเชื้อเอชไอวีให้นมลูกโดยเฉพาะในช่วง 6 เดือนแรกหลังคลอด และให้นมแม่ต่อไปในขณะที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสจนกว่าจะครบ 12 เดือน

ถึงอย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือ ผู้หญิงควรได้รับการปรึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสนับสนุนให้พวกเขายึดมั่นในโปรแกรม ART และฝึกเทคนิคการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ปลอดภัย เช่น การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างบริสุทธิ์และการหลีกเลี่ยงหัวนมแตกและโรคเต้านมอักเสบ

กลยุทธ์ป้องกันการแพร่เชื้อ HIV สู่ทารก

นอกจากการแทรกแซงเหล่านี้แล้วยังมีกลยุทธ์อื่นๆ อีกมากมายที่สามารถใช้เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ทารกได้ หนึ่งในกลยุทธ์คือการตรวจเชื้อ HIV และการให้คำปรึกษา ซึ่งสามารถช่วยระบุผู้หญิงที่ติดเชื้อ HIV และเชื่อมโยงพวกเธอเข้ากับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและบริการอื่นๆ การเริ่มต้น ART ในช่วงต้นในระหว่างตั้งครรภ์สามารถลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อสู่ทารก ได้อย่างมากและผู้หญิงที่ได้รับ ART ในระหว่างตั้งครรภ์และให้นมบุตรสามารถปรับปรุงสุขภาพของตนเองได้

อีกยุทธศาสตร์สำคัญคือการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยและการคุมกำเนิดในรูปแบบอื่นๆ เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในสตรีที่ติดเชื้อเอชไอวี การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อสู่ทารก เนื่องจากผู้หญิงอาจไม่ทราบสถานะ HIV หรืออาจไม่ได้รับ ART ในระหว่างตั้งครรภ์

ในท้ายที่สุด สิ่งสำคัญคือการแก้ปัญหาปัจจัยทางสังคม โดยพื้นฐานแล้ว โครงสร้างที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อสู่ทารก เช่น ความยากจน ความเหลื่อมล้ำทางเพศ การตีตรา และการเลือกปฏิบัติ ปัจจัยเหล่านี้อาจทำให้ผู้หญิงที่ติดเชื้อเอชไอวีเข้าถึงบริการที่จำเป็นได้ยาก และยังส่งผลให้เกิดความบกพร่องทางเพศจากการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและการแทรกแซงอื่น ๆ การแก้ปัญหาปัจจัยเหล่านี้ต้องใช้วิธีการที่ครอบคลุมทั้งการแทรกแซงของชุมชน การปฏิรูปนโยบายและกฎหมาย รวมถึงความพยายามในการลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติ

ข้อเท็จจริง เกี่ยวอาการของผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ข้อเท็จจริง เกี่ยวอาการของผู้ติดเชื้อเอชไอวี

 • การติดเชื้อเอชไอวีแบบเฉียบพลัน: คนส่วนใหญ่แสดงอาการภายใน 2-4 สัปดาห์หลังจากติดเชื้อเอชไอวี โดยมีอาการไข้ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ผื่นคัน เจ็บคอ ต่อมน้ำเหลืองโต อาการเหล่านี้ อาจกินเวลานานหลายสัปดาห์ และมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเพียงแค่ไข้หวัดใหญ่ เพราะอาการป่วยในระยะแรกมีลักษณะคล้ายคลึงกับโรคอื่นทั่วไป
 • การติดเชื้อเอชไอวีเรื้อรัง: หลังจากอาการแรกลดลง, เอชไอวีสามารถอยู่ในร่างกายเป็นเวลาหลายปี โดยไม่ก่อให้เกิดอาการใดๆ ในช่วงเวลานี้ ไวรัสกําลังแพร่กระจายจำนวนอย่างเต็มที่ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบภูมิคุ้มกัน คุณจะรู้สึกอ่อนแอลง เพราะไม่มีภูมิในการต่อสู้กับโรคอื่นๆ ที่เข้ามาในร่างกายในระหว่างนี้ โดยสิ้นเชิง
 • ระยะเอดส์: หากปล่อยไว้ไวรัสเอชไอวีอาจพัฒนาเป็นโรคเอดส์ได้ โรคเอดส์มีลักษณะที่ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแออย่างรุนแรงทำให้ร่างกายอ่อนแอต่อการติดเชื้อฉวยโอกาสและมะเร็ง อาการของโรคเอดส์ ได้แก่ น้ำหนักลด มีไข้ เหงื่อออกตอนกลางคืน อ่อนเพลีย และติดโรคอื่นๆ ได้ง่าย สภาพร่างกายย่ำแย่ถึงที่สุด และอาจทำให้เสียชีวิตได้

การวินิจฉัยเอชไอวี

การตรวจหาเชื้อเอชไอวีที่พบมากที่สุด คือ การตรวจเลือด เพื่อตรวจหาแอนติบอดี การตรวจรูปแบบนี้สามารถทําได้ที่สถานพยาบาล คลินิก หรือแม้แต่กับที่บ้านของคุณเอง ด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์ คุณจะสามารถรู้ผลตรวจได้ทันทีโดยไม่ต้องรอนานและทำให้สามารถตัดสินใจได้ว่าจะทำอย่างไรต่อไป การวินิจฉัย จึงถือเป็นความสำคัญมาก ของการตรวจหาเชื้อเอชไอวีตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อจัดการควบคุมการดำเนินของโรค และป้องกันการพัฒนาของโรคไปสู่ภาวะเอดส์ แนะนำให้ผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวี เข้ารับการตรวจอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง และควรตรวจบ่อยขึ้นหากมีพฤติกรรมเสี่ยงสูง

ข้อเท็จจริง ของทางเลือกในการรักษาเอชไอวี

 • การรักษาด้วยยาต้านไวรัส (ART): ART เป็นการรวมกันของยาที่ยับยั้งการจำลองแบบของเชื้อเอชไอวีและป้องกันไม่ให้ไวรัสพัฒนาเป็นโรคเอดส์ ART มีประสิทธิภาพในการควบคุมไวรัสและสามารถลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายไปยังคู่นอนได้ สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามสูตรการรักษาเพื่อให้มั่นใจว่ามีประสิทธิภาพ
 • ยาอื่นๆ: นอกเหนือจากการรักษาด้วยยาต้านไวรัสแล้วยังสามารถใช้ยาอื่นๆ ในการรักษาโรคติดเชื้อและโรคที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี
 • การเคร่งครัดและให้ความสำคัญของการรักษา: การยึดมั่นในแพทย์ผู้ทำการรักษาเป็นสิ่งสำคัญต่อประสิทธิภาพของการรักษาเอชไอวี การขาดยาหรือไม่รับประทานยาตามคำสั่งแพทย์อาจทำให้เกิดความล้มเหลวในการรักษาดื้อยาและนำไปสู่การพัฒนาของเชื้อไวรัสเอชไอวีไปสู่โรคเอดส์

ข้อเท็จจริง ของผู้ที่ใช้ชีวิตร่วมกับเอชไอวี

การได้รับการวินิจฉัยว่า ติดเชื้อเอชไอวี อาจเป็นเรื่องที่น่าตกใจและสร้างความวิตกกังวล สิ่งสำคัญคือ ต้องขอความช่วยเหลือจากแพทย์เฉพาะทาง เพื่อนสนิท และสมาชิกในครอบครัวโดยด่วน การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต อาจเป็นประโยชน์เช่นกัน แม้ว่า คุณไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เพื่อลดการตีตรา เพราะการเปิดเผยสถานะเอชไอวี เป็นการตัดสินใจส่วนบุคคลและอาจมีความกังวล เนื่องจากผู้ติดเชื้อมักมีความหวาดกลัวต่อการเลือกปฏิบัติ และการตีตราจากคนอื่น รวมไปถึง การรักษาสุขภาพโดยรวม ฝึกนิสัยที่ดีต่อสุขภาพ เช่น ออกกำลังกายเป็นประจำ รับประทานอาหารที่สมดุล จัดการกับความเครียด และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ ทั้งหมด

ข้อเท็จจริง เกี่ยวอาการของผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ข้อเท็จจริง ของการป้องกันเอชไอวี

 • มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย เช่น การใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าช่องทางใดก็ตาม จะช่วยลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อเอชไอวี ระหว่างกิจกรรมทางเพศได้อย่างมาก
 • การป้องกันโรคก่อนสัมผัสด้วยยาต้านไวรัสก่อนเสี่ยงที่ชื่อว่า เพร็พ (PrEP) ซึ่งเป็นยาที่ใช้รับประทานทุกวัน เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวี เช่น ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย คนที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย กลุ่มผู้ให้บริการทางเพศ ผู้ที่มีคู่นอนผลเลือดต่าง เป็นต้น นอกจากนี้ ก่อนที่จะเริ่มใช้เพร็พ ควรเข้ารับการตรวจคัดกรองเชื้อเอชไอวี และปรึกษาแพทย์เสียก่อน
 • หลีกเลี่ยงการใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น เนื่องจากสามารถทำให้ติดเชื้อเอชไอวีจากเลือดที่ปลายเข็มได้ รวมทั้ง งดใช้บริการร้านสักเจาะที่ไม่ได้มาตรฐาน เพราะอุปกรณ์เหล่านั้นอาจไม่ผ่านการฆ่าเชื้อที่ถูกต้อง

อ่านบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สถิติของไวรัสเอชไอวีและโรคเอดส์ทั่วโลก จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) มีผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีประมาณ 38 ล้านคนทั่วโลกในปี พ.ศ. 2562 โดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1.7 ล้านคน และเสียชีวิตถึง 690,000 คน ความก้าวหน้าในการวิจัยไวรัสเอชไอวีและโรคเอดส์ได้นำไปสู่การพัฒนายาต้านไวรัสใหม่ๆ ที่มีผลข้างเคียงลดลง เหนือสิ่งอื่นใด ช่วยให้ควบคุมปริมาณไวรัสไว้ได้ และกลยุทธ์การป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูง การวิจัยยังคงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาวิธีการรักษา วัคซีน และวิธีการรักษาใหม่ๆ ที่ในอนาคตของการรักษาไวรัสเอชไอวีและโรคเอดส์ อาจรวมถึง ยาที่ออกฤทธิ์นาน การตัดต่อพันธุกรรม และการบำบัดด้วยภูมิคุ้มกันที่ไม่แน่ว่าเราอาจมีทางกำจัดเจ้าไวรัสร้ายนี้ให้ออกไปจากร่างกายได้ในเร็ววัน

continue reading
ตรวจเอชไอวี

ถุงยางอนามัย สวมเถอะ! เรื่องจำเป็น

ถุงยางอนามัย สวมเถอะ! เรื่องจำเป็น
ถุงยางอนามัย เป็นอุปกรณ์คุมกำเนิดที่ใช้ในการมีเพศสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STIs) และการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ มักทำจากน้ำยางยูรีเทน โพลีไอโซพรีน หรือหนังแกะที่ออกแบบมา เพื่อให้ครอบคลุมองคชาต หากใช้อย่างถูกต้อง และเป็นประจำสม่ำเสมอ ถุงยางอนามัยคือหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ ถุงยางอนามัยมีจำหน่ายอยู่ทั่วไปในร้านขายยา ร้านขายของชำ และออนไลน์ มีให้เลือกหลายขนาด สี และพื้นผิว เพื่อให้เหมาะกับความชอบส่วนบุคคล
continue reading
สุขภาพจิต

เอชไอวีและภาวะซึมเศร้า อยู่กับมันอย่างไร

อยู่ร่วมกับเชื้อ เอชไอวีและภาวะซึมเศร้า อย่างไร
การมีชีวิตอยู่กับเชื้อไวรัส เอชไอวีและภาวะซึมเศร้า นั้นเป็นสิ่งที่มีความท้าทายกับผู้ป่วยได้ แต่ก็มีกลยุทธ์ในการจัดการภาวะทั้งสองนี้ที่ช่วยให้ผู้ป่วยเอชไอวีและโรคซึมเศร้าใช้ชีวิตได้ดียิ่งขึ้น บทความนี้จะกล่าวถึงสาเหตุ และผลกระทบของภาวะซึมเศร้าที่เกี่ยวข้องกับไวรัสเอชไอวี กลยุทธ์ในการจัดการโรคทั้งสอง และความสำคัญของการได้รับความช่วยเหลือ และการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
continue reading
ตรวจเอชไอวี

ANTI-HIV เป็นการตรวจเอชไอวีแบบไหน

ANTI-HIV เป็นการตรวจเอชไอวีแบบไหน
การตรวจ ANTI-HIV (แอนติบอดีเอชไอวี) หรือ HIV Antibody Test เป็นการตรวจ เพื่อหาแอนติบอดีที่เกิดขึ้นโดยตรงกับเชื้อไวรัสเอชไอวีในเลือดของมนุษย์ โดยใช้เลือดของผู้ตรวจเป็นตัวอย่าง ซึ่งการตรวจเอชไอวีสามารถทำได้โดยใช้วิธีการตรวจแบบ ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay) หรือวิธีการวิเคราะห์หาโปรตีนโดยเทคนิค Western Blot ซึ่งเป็นวิธีการตรวจที่มีความแม่นยำสูง และได้รับการยอมรับในการตรวจเชื้อไวรัสเอชไอวี การตรวจสอบเอชไอวีจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์หลังจากที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อไวรัสเอชไอวี ในบางกรณีอาจจะใช้เวลานานขึ้นกว่านี้ ระยะเวลาการตรวจเอชไอวีมีความสำคัญอย่างมาก ในการวินิจฉัยว่าบุคคลนั้นติดเชื้อไวรัสเอชไอวีแล้วหรือไม่ การตรวจเอชไอวีเป็นการตรวจที่มีความปลอดภัยสูง และไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่อยากรู้สถานะเอชไอวีของตัวเอง วิธีการตรวจ ANTI-HIV ทำงานอย่างไร? ในช่วงเริ่มต้นของการติดเชื้อเอชไอวี ไวรัสเองยากต่อการตรวจพบ การตรวจเอชไอวี จึงมักจะเน้นการตรวจการตอบสนองของร่างกายที่มีต่อเชื้อไวรัส
continue reading
สุขภาพทางเพศ

ดูแลน้องชาย ให้มีสุขลักษณะที่ดี

ดูแลน้องชาย ให้มีสุขลักษณะที่ดี
การ ดูแลน้องชาย หรืออวัยวะเพศชายของเรา ถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ไม่แพ้กับผู้หญิงเลยทีเดียวนะครับ เนื่องจากอวัยวะเพศชายเป็นส่วนจำเป็นของร่างกาย ที่มีความสำคัญต่อการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ ดังนั้น การดูแลน้องชาย และรักษาสุขภาพของอวัยวะเพศชาย จึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความใส่ใจอย่างมาก รู้จักอวัยวะเพศชาย อวัยวะเพศชาย คือ อวัยวะภายนอกที่ยื่นยาวออกมา มีขนาดรูปร่าง และสีที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล อวัยวะเพศชาย ถือเป็นอวัยวะสำหรับสืบพันธุ์ และเป็นส่วนหนึ่งของระบบทางเดินปัสสาวะ โดยอาจแยกออกเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ภายใน และอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ เพลา และ ลึงค์ ซึ่งเพลาเป็นส่วนหลักของอวัยวะเพศชาย ลึงค์ เป็นส่วนปลายของอวัยวะเพศ ผู้ชายบางคนอาจขลิบออก อย่างไรก็ตาม อวัยวะเพศชายจะมีการขยายขนาด
continue reading
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ภาวะอุ้งเชิงกรานอักเสบ ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ

ภาวะอุ้งเชิงกรานอักเสบ ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ
ภาวะอุ้งเชิงกรานอักเสบ หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Pelvic Inflammatory Disease : PID คือ การติดเชื้อที่ระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิง เช่น มดลูก รังไข่ ท่อนำไข่ เยื่อบุช่องท้องในอุ้งเชิงกราน ซึ่งมีสาเหตุหลากหลายปัจจัยด้วยกัน แต่มักจะมาจากการมีเซ็กส์ที่ไม่ปลอดภัยเป็นส่วนใหญ่ เช่น โรคหนองในแท้ หรือหนองในเทียมที่บริเวณช่องคลอดและปากมดลูก และหากไม่ได้รับการรักษาจะก่อให้เกิดโรคลุกลามไปยังระบบอื่นๆ บริเวณอวัยวะเพศได้ จากสถิติจะพบในผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 18-25 ปีขึ้นไป อุ้งเชิงกราน คืออะไร อุ้งเชิงกราน คือส่วนบริเวณช่องท้องของร่างกายที่สามารถแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่อยู่เหนือกระดูกเชิงกรานขึ้นไป และส่วนที่อยู่ต่ำกว่ากระดูกเชิงกรานลงมา ส่วนที่อยู่ต่ำกว่านั้นเราเรียกว่า “อุ้งเชิงกราน”
continue reading
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

กามโรค อาการเป็นแบบไหน

กามโรค อาการเป็นแบบไหน
หลายคนสงสัยว่าถ้าหากติด กามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ขึ้นมาแล้ว จะมีอาการประมาณไหนที่จะชี้ชัดไปได้เลยว่าเป็นโรคจริงๆ กามโรค จริงๆ ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็น โรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นทางช่องคลอด ทางทวารหนัก หรือการทำรักทางปาก (Oral Sex) ก็ตาม ส่วนใหญ่จะติดต่อผ่านการสัมผัสผิวหนัง บาดแผลที่มีเชื้อ เลือด หรือสารคัดหลั่ง ซึ่งในบางครั้งอาจถูกถ่ายทอดมาจากคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีเชื้อกามโรค และทำให้เชื้อถูกส่งต่อไปยังทารกน้อยได้ กามโรค มีอาการแบบไหนบ้าง คนที่ติดเชื้อกามโรค อาจพบอาการที่แตกต่างกันออกไป ตามแต่ชนิดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ได้รับเชื้อมา และมักจะพบรอยโรคบริเวณอวัยวะเพศ แล้วค่อยๆ ลุกลามไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกายต่อไปหากไม่ได้ทำการรักษา ซึ่งบางรายอาจไม่มีอาการใดๆ ปรากฏให้เห็นเลย จึงเป็นการยากที่เจ้าตัวจะรู้ว่าติดเชื้อเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ อาการที่ถูกตรวจพบบ่อยๆ และสามารถสันนิษฐานได้ว่าเป็นกามโรค
continue reading
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หนองใน เกิดขึ้นเองได้ไหม

หนองใน เกิดขึ้นเองได้ไหม
หนองใน เป็นหนึ่งในโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ถูกตรวจพบเป็นอันดับต้นๆ ประมาณร้อยละ 40 ของโรคติดต่อที่มาจากกิจกรรมทางเพศทั้งหมด ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเพศไม่จำกัดเฉพาะชายหรือหญิง โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงอายุตั้งแต่ 15-24 ปี หนองใน ไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้ การติดต่อของเชื้อนี้ผู้นั้นจะต้องได้รับความเสี่ยงมา โดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์ถึงจะติดเชื้อได้ เราจึงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บ่อยๆ เพราะเราไม่รู้ว่าใครมีเชื้อโรคอะไรอยู่ในร่างกายหรือไม่ และจะสามารถไว้ใจในคู่นอนของคุณได้แค่ไหน ถึงอย่างไรก็ตาม วันนี้ เรามาเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโรคหนองในเพิ่มเติมกันครับ หนองใน มีกี่ประเภท หนองในเป็นเชื้อแบคทีเรีย แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ ประเภทที่ 1 : หนองใน แท้ ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ที่มีชื่อว่า Neisseria Gonorrhoeae (ไนซีเรีย โกโนเรีย)
continue reading
PrEP

เพร็พ (PrEP) ความเสี่ยงแบบไหนถึงต้องทานล่ะ!?

เพร็พ (PrEP) ความเสี่ยงแบบไหนถึงต้องทาน
เพร็พ (PrEP) คือหนึ่งในความก้าวหน้าทางการแพทย์ ที่ช่วยปกป้องคุณให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัส เอชไอวีได้ หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักยาชนิดนี้ เพร็พเป็นยาต้านไวรัสที่ใช้สำหรับรับประทานก่อนมีเพศสัมพันธ์ โดยตัวยาจะเข้าไปสะสมอยู่ในร่างกาย และช่วยดักจับเจ้าไวรัสเอชไอวีที่เข้ามาทำลายระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งจะต้องทานยาทุกวัน วันละ 1 เม็ด และก่อนการทานเพร็พ จะต้องมีการตรวจเอชไอวีก่อนทุกครั้ง เพร็พ เหมาะกับใครล่ะ? เหมาะกับคนที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย เหมาะกับคนที่มีอาชีพบริการทางเพศ (Sex Worker) เหมาะกับคนที่ใช้เข็มฉีดยาสำหรับเสพสารเสพติด เหมาะกับคนที่มีคู่รักผลเลือดต่าง (ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีเชื้อเอชไอวี) เหมาะกับคนที่ขอรับบริการยาเป๊ป (PEP) บ่อยครั้งเนื่องจากมีความเสี่ยงฉุกเฉิน เหมาะกับคนที่เคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา เพราะกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะมีความเสี่ยงอีก กลไกของเพร็พเป็นอย่างไร การทำงานของฤทธิ์ยาจะออกผล ก็ต่อเมื่อคุณทานเพร็พไปแล้วก่อนล่วงหน้า 7
continue reading
ตรวจเอชไอวีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ความเสี่ยงที่มาพร้อมกับ ออรัล เซ็กส์ คืออะไร?

ความเสี่ยงจาก Oral Sex
ออรัล เซ็กส์ ถือเป็นวิธีการมีเพศสัมพันธ์ อย่างหนึ่งที่ทำให้คู่รักรู้สึกเพลิดเพลิน หากทั้งสองฝ่ายยินยอมพร้อมใจ แต่ในบางครั้งการทำออรัลเซ็กส์อาจนำมาซึ่งโรคร้ายต่าง ๆ ได้ เช่น โรคติดเชื้อเอชพีวี ซิฟิลิส หรือแม้กระทั่งโรคเอดส์ ดังนั้น ก่อนจะทำออรัล เซ็กส์ ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค และการทำออรัล เซ็กส์อย่างปลอดภัย ออรัล เซ็กส์ (Oral Sex) คือ อะไร ? การใช้ช่องปาก ริมฝีปาก หรือลิ้น ในการกระตุ้นบริเวณอวัยวะเพศชาย อวัยวะเพศหญิง ทวารหนัก หรือส่วนที่อยู่ใกล้เคียงกับบริเวณดังกล่าว เพื่อให้คู่นอนอีกฝ่ายเกิดอารมณ์ทางเพศ ซึ่งทำได้ทั้งคู่รักเพศเดียวกันและคู่รักต่างเพศ การออรัล
continue reading
1 2 3
Page 1 of 3